תיקי ירושלים תיק למיכשור רפואי ביתי-- מיוצר לפי הזמנה jerusalempacks